راهنمای استفاده از سیستم طراحی و بازسازی محصولات آنلاین

سیستم آنلاین موکاپ سازی

استفاده از فایل لوگو به صورت PNG توصیه ما به شما خواهد بود. فایل های PNG بدون زمینه این قابلیت را به شما می دهند که فقط طرح لوگو را روی محصول بازسازی نمائید.

بازسازی های آنلاین صرفا جهت جانمایی می باشد و در مرحله اجرایی نهایی قطعا اختلافاتی از نظر سایز و رنگ خواهد داشت.